OM OSS

Gustavsbergs hamn Ekonomisk förening, bildades 2020. Genom att samordna aktiviteter, marknadsföring och angelägna frågor som berör Gustavsbergs hamn är föreningens mål att stötta dem som har sin verksamhet i hamnen och dess närhet

Vår vision:
Utveckla Gustavsbergs hamn till ett ännu mer spännande och attraktivt besöksmål nationellt och internationellt, med bra klimat för företagare, föreningar och konsthantverkare.

Vad är syftet?

  • Vi vill öka samverkan mellan hamnens aktörer.
  • Driva på utvecklingen av Gustavsbergs hamn.
  • Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena, konsthantverket samt kompetensen hos verksamheterna.
  • Sprida kunskap om hamnen och historien.

 

 

Gemensamma evenemang
Vi vill samordna aktiviteter och evenemang under hela året och skapa en levande hamn. Genom att gemensamt genomföra spännande evenemang, samordna och marknadsföra dem ökar vi antalet besökare. Målet är att utveckla hamnområdet till en ännu mer attraktiv plats. Självklart vad gäller konst och design, men också för god mat, mysiga kaféer, boende, hälsa och skönhet, båtliv och kul för barnen. Allt detta kan vi erbjuda i vår härliga, kulturhistoriska skärgårdsmiljö.

Samordnad kommunikation – tillsammans är vi starka
Vi vill skapa en gemensam kommunikationsstrategi för att förstärka alla enskilda insatser. Om vi kan länka oss samman kan vi nå ut till riktigt många. För en fungerande kommunikation är en gemensam hemsida basen, liksom aktiviteter på sociala medier. Arbetet med hemsidan pågår för fullt för att presentera möjligheterna i hamnen samt vårt kalendarium som visar kommande arrangemang.

Ökad samverkan
Samverkan är ett nyckelord. Föreningen vill både öka samverkan mellan oss som verksamhetsutövare och med andra, t ex kommunen, olika eventföretag och organisationer. Allt för att utveckla Gustavsbergs hamn på bästa sätt. Samverkan bygger på aktiva medlemmar, så vi välkomnar förslag och initiativ från alla.

Styrelse 2024
Ordförande:
 Matts Wassdahl (GA23)
Sekreterare: Carola Stuart (Columbus Förlag, Porslinsmuseets vänner)
Kassör: Christina Sedelius (Ingarö Kontorstjänst)
Ledamöter: Stina Juhlin (Industridesigner Myra AB)
Marie Bohjort (Gustavsbergs Porslinsfabrik)
Ragnar Flink (Hotell Blå Blom och Skeviks gård)
Anna Runberg (Bistro Gustavsberg)
Nicki von Platen (Organization Unlimited)
Suppleant: Andreas Engberg (Arkitekt & Projekt)
Suppleant: Danielle Brookes (Helheten)
Suppleant: Chatrin Bosson-Eriksson (Hard Facts)
Adjungerad: Ulrika Schaeder (Nationalmuseum/Gustavsbergs porslinsmuseum)
Adjungerad: Elisabeth Blomdahl (Värmdönaprapaterna)

Vi samtalar med fler parter som adjungerade i styrelsen, för att kunna representera alla kategorier av aktörer i hamnen.

Stiftande företag
Arkitekt och Projekt, Bistro Gustavsberg, Gustavsbergs Porslinsfabrik, Hamngallerian, Hemköp, Hotell Blå Blom och Keramikstudion.

Kontaktuppgifter
Adress: Gustavsbergs hamn Ekonomisk förening
Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg
E-post: info@gustavsbergshamn.se

Organisations nr: 769638-9670