KONST!

Gustavsberg är känt över hela världen för framstående konst och design

När det snurrade som mest, under fabrikens storhetstid från ca 1940 och 45 år framåt, var Gustavsbergs varumärke känt långt utanför landets gränser. Det gällde såväl sanitetsporslinet som hushållsporslinet och inte minst konstgodset. I ateljéerna i det så kallade Kågehuset (G-studion eller Konstnärshuset) och Dekorhuset skapades unika konstföremål och vackert vardagsporslin av framstående konstnärer, drejare, målare, gravörer och många andra.

Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Lisa Larson, Karin Björquist, Berndt Friberg för att nämna några av de mest namnkunniga, satte sin prägel på flera decenniers skapande. I Gustavsbergs Porslinmuseum finns exempel på många designklassiker.

Och det är som om hjulen inte ville sluta snurra. Kreativiteten satt liksom kvar i väggarna när dessa giganter lämnat arenan, för idag är Dekorhuset, Konstnärshuset, Chamottehuset och Hänkelhuset fulla av ateljéer.

Ateljéerna idag

Den keramiska traditionen hålls fortfarande högt, men nu befolkas husen även av glasblåsare,  industridesigners, målare och smyckekonstnärer, grafiska formgivare, skulptörer, metall- och textilkonstnärer. Husen sjuder av liv och där det är möjligt inreds fler ateljéer. Kön till att få en ateljé i gustavsberg är lång.

På porslinsmuseet kan du lära mer om vår anrika porslins historia.

Visste du detta om keramik?

Keramik är en sammanfattande benämning på produkter gjorda av keramiska material, dvs material gjorda av en massa, vanligen med lera som en viktig beståndsdel, vilka efter formgivningen torkats och bränts.

Ordet keramik som materialbenämning inbegriper alltså många olika varuslag – tegelstenar och klinkerplattor lika väl som porslinskaffekoppar och stengodsvaser. Att, som så ofta sker, tala om ”keramik” som beteckning bara på en viss sort av keramiskt gods (vanligen prydnadsföremål av lergods) är alltså felaktigt.

Gustavsbergs konsthall visar samtida konsthantverk.

Här finns konsthantverket och konsten!

  • Gustavsbergs Porslinsmuseum.Här finns allt från konstgods och praktpjäser till välkända serviser och sanitetsgods, men även föremål av plast och emalj. Möt både designklassiker och fullkomliga överraskningar.  Gustavsbergsbergs Porslinsmuseum är en del av Nationalmuseum. Säte i Hamnens vackraste tegelbyggnad, det gamla Torkhuset. www.gustavsbergsporslinsmuseum.se.
  • G-Studions öppna ateljéer. Ett normalt år utan corona slås dörrarna upp för hundratals besökare tre gånger om året; vår, augusti och till jul. Öppna ateljéer är ett mycket populärt konstevenemang, möten med konstnärerna själva och möjlighet till köp av konst och konsthantverk i ruff ”originalmiljö”. Konstnärshuset, Dekorhuset, Chamotte- och Hänkelhuset. Aktuell information på Ateljéföreningen G-studions hemsida gstudion.se.
  • Gustavsbergs Porslinsfabrik tillverkar hushållsporslin av hög kvalitet. Fabriksbutiken är ett måste! Klassisk och ny design. gustavsbergsporslinsfabrik.se
  • Anders Wallin, bildkonstnär. Säte i Gamla epidemisjukhuset, Vita villan på Villagatan 1. Öppnar sin ateljé för publik några gånger om året, mer info: awallin.se.
  • Gustavsberg Design House med bland annat konst och konsthantverk från Gustavsberg. Även heminredning och mycket mer. Tyra Lundgrens väg 4.  gustavsbergdesignhouse.se
  • Jetsons Retro & Design. Kvalitetsretro invid Bistro Gustavsberg och Keramikstudion.