Utställning Konsthallen – State of Becoming

Konsthallens sista utställning:
States of Becoming/Åsa Cederqvist

Den 29 maj öppnar vi vår sista utställning där Åsa Cederqvist bland annat visar verket Mama Dada Gaga. Utställningen visas onsdag till söndag 11-16, till den 4 juli 2021.

Åsa Cederqvists arbeten har en performativ grund och uttrycks genom video, skulptur och installation. Ofta presenteras verken med performativa tillägg, så kallade extensions, vilka även tar plats digitalt i olika gränssnitt. Hennes verk skildrar emotionella erfarenheter, så som de kan ta sig uttryck i kroppsliga, mellanmänskliga och materiella transaktioner – under ständig värdering och process.

I förhandlingar mellan virtuella/digitala och fysiska tillstånd strävar Åsa Cederqvist efter att skapa en komplexitet som omfamnar betraktaren, frammanar närvaro och uppmuntrar till en rörlig läsning av verken. Under de senaste åren har hon utforskat olika medskapande processer samt lekens förutsättningar och möjligheter – varigenom närvaro, sårbarhet, tillit och en slags vardagens magi undersökts.

I sin praktik laborerar Åsa Cederqvist med att skapa nya material och tillvägagångssätt för sin konst, både ur ett hållbart och ett kritiskt perspektiv. Det är ett arbete som utmanar och tänjer på metoder, estetiska hierarkier och förväntningar. Ett resultat av detta är filmen och den rumsliga presentationen Mama Dada Gaga, som kommer att visas i utställningen States of Becoming. På ett lekfullt och associativt sätt reflekterar verket över skapandets praktik, materialitet och ger en mångbottnad ingång till relationerna moderskap/barndom, uppfostran/befrielse och liv/död.

Utställningen öppnar 29 maj 2021 och visas till 4 juli 2021.

Länk till konsthallen

Senaste kommentarer

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *